Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Léčivé látky v konopí

KANABINOIDY – účinné látky v léčivém konopí

THC (Delta-9-tetrahydrokanabinol) je hlavní psychoaktivní složkou v konopí a má velký význam při využití konopí pro léčebné. Tato látka je nerozpustná ve vodě, ale dobře se rozpouští v tucích a alkoholu. Slovo „rozpouští“ zde znamená schopnost THC vytvořit homogenní sloučeninu s tukem nebo alkoholem. Jak jsme se již zmiňovali, v současné době se vyrábí THC ze syntetických látek pod názvy Marinol nebo Dronabilon. Základní účinky THC: psychoaktivní, analgetické, neuroprotektivní, působí proti nevolnosti a svalovým křečím a zvyšuje chuť k jídlu.

CBD (Kanabidiol) moduluje psychoaktivní účinek THC, samostatně má mírný sedativní efekt. Jeho významné léčebné efekty jsou v poslední době široce zkoumány. Lékařsky bylo prokázáno, že zmírňuje křeče, záněty, úzkost a nevolnost a zároveň inhibuje růst nádorových buněk. Nedávné studie ukázaly, že kanabidiol je stejně účinný jako antipsychotika používaná při léčbě schizofrenie. Studie dále prokázaly, že může zmírnit příznaky dystonie (mimovolné stahování svalů, jež způsobuje abnormální pohyby a pozice).

CBN (Kanabinol) vzniká rozpadem molekul THC u špatně skladovaného a sušeného konopí
(světlo, teplo, vzduch). Jeho obsah v produktu se tedy zvyšuje na úkor THC. Má jen mírné psychoaktivní účinky – jedná se spíše o obluzení a zmatenost. Využití CBN v medicíně je spíše okrajové, jeho aktivita na receptorech funguje podobně jako THC, ale s mnohem slabším účinkem.

CBG (Kanabigerol) není psychoaktivní, má ovšem léčebný efekt (rakovina kostní dřeně, bércové vředy, pásový opar, ničí povrchové bakterie, potlačuje buněčný růst, stimuluje růst kostí).

THCV (Tetrahydrokanabivarin) moduluje metabolismus THC, má silný protizánětlivý efekt. Údajů o působení THCV na člověka je velmi málo, nicméně z pokusů na zvířatech je známo, že působí rychleji než THC a jeho účinek také rychleji odezní.

CBC (Kanabichromen) sám o sobě nemá psychoaktivní účinky, pravděpodobně ale ovlivňuje průběh intoxikace (vyskytuje se ve vysoce potentních rostlinách a tak se předpokládá, že působí synergisticky s THC – zvyšuje jeho účinnost). Údajů o této látce je však zatím velmi málo.

CBL (Kanabicyklol) pravděpodobně neoplývá psychoaktivními účinky a ani neovlivňuje stav po požití THC. Medicínský vliv na člověka je neznámý.

CBDV (Kanabidivarin) stimuluje růst kostí.

THCA (Tetrahydrokanabinolová kyselina) je mírné analgetikum a má uklidňující efekt a působí proti spasmům.

A jak na organismus člověka kanabinoidy působí dohromady? Seznam je účinků je opravdu dlouhý (až se tomu nechce věřit), takže vybíráme jen ty nejdůležitější a nejzajímavější.

 

Působení kanabinoidů v lidském organismu:

Analgeticky – proti bolesti
Antispasmoticky – proti křečím
Antiepilepticky – proti epilepsii (záchvatům)
Neuroprotektivně – působí příznivě na nervovou tkáň
Neuroproliferativně – podporuje růst nervové tkáně
Antimeticky – proti nevolnosti
Bronchodilatačně – rozšíření dýchacích cest
Anti-inflamatorně – protizánětlivý efekt
Antiviroticky – proti virům
Antibakteriálně – proti baktériím a mikrobům
Anti-glaukomaticky – snižuje nitrooční tlak
Imunosupresivně – potlačuje imunitní reakci organismu
Antidiabeticky – snižuje hladinu cukru v krvi
Prokineticky – zrychluje střevní pasáž
Vasorelaxačně – uvolňuje cévy
Anxiolyticky – proti úzkosti
Antipsychoticky – proti psychóze
Osteostimulačně – podporuje růst kostí
Antiproliferativně – zabraňuje množení rakovinných buněk
Antimetastaticky – proti šíření nádorových buněk
Antiangiogeneticky – proti vznikání nových cév v tumoru
Apoptoticky – působí samovolné zničení rakovinných buněk

Z předchozího výpisu vyplývá i konkrétní využití léčivého konopí. Konopí působí bezesporu pozitivně na různá neurologická onemocnění. Veřejnosti nejznámější jsou účinky konopí na roztroušenou sklerózu (chronické autoimunní onemocnění, při kterém dochází k demyelinizaci mozku a míchy). Roztroušená skleróza a naděje pro pacienty v podobě konopí dostupného na předpis jsou také jedněmi z nejčastěji zmiňovaných argumentů podporujících legalizaci marihuany pro lékařské využití.

Nadějně se jeví také výzkumy, které se zaobírají účinky konopí na Parkinsonovu nemoc a Alzheimerovu demenci (neurodegenerativní onemocnění), Epilepsii (záchvatovité onemocnění), Tourettův syndrom (dědičná neuropsychologická choroba), Huntingtonovu chorobu (dědičné neurodegenerativní onemocnění), neuropatickou bolest, migrénu, „Cluster headache“ (záchvatovitá cyklická bolest hlavy), dystonii (Dětská mozková obrna) a traumata mozku a míchy.

Nejedná se však pouze o neurologické choroby, ale také o onemocnění spojená s odpovědí imunitního systému, jako je alergie, astma, atopický ekzém, Crohnova choroba (autoimunitní zánět tlustého střeva) či revmatoidní artritida.

Velmi často probíraná jsou také onkologická onemocnění, u kterých již byl bezpečně prokázán pozitivní vliv konopí, jako například u rakoviny prostaty, kůže, prsu, mozku a dalších typů. Účinnost léčby se ovšem liší podle typu nádorového onemocnění.

V kombinaci s psychoterapií lze pomoci pacientům s psychiatrickými onemocněními, jako je deprese, obsese, úzkosti, ADHD (hyperkinetická porucha) nebo psychóza.

Další onemocnění, při jejichž léčbě může konopí pomáhat: cukrovka, Hypertenze, kožní onemocnění, Anorexie (v Izraeli zatím pouze paliativně – cílem je ulevit pacientovi před smrtí ve fázi, kdy je jeho metabolismus nastaven katabolicky a proces již nelze zastavit), nechutenství (podpůrná léčba při onkologických onemocněních, transplantaci orgánů či při antivirotické léčbě u AIDS), nespavost, obezita, popáleniny, záněty (antibiotické i antivirotické působení), zelený zákal (glaukom – zvýšení nitroočního tlaku).

TOPlist